birdview-logo-tm2

Vi er et kompetansedrevet teknologiselskap
innen drone- og informasjonsteknologi

Vår Teknologi

Birdview tilbyr drone teknologi og tjenester spesialutviklet for å gjøre krevende gjøremål enklere, tryggere,
og rimligere.

Les mer
cargo-ship-64

Marine og Offshore

Ved hjelp av spesialutviklede ubemmanede luftfartøy endrer vi hverdagen innenfor
Marine og Offshore.

Les mer

TEKNOLOGIEN

Start video

Birdview AS utvikler teknologi som effektiviserer søkefasen til fiske-fartøy som driver pelagisk- og bunnfiske. Vi tilbyr rederier et system og en fremgangsmåte for lokalisering av fisk og andre marine arter ved hjelp av ubemannede fjernstyrte droner.

TEKNOLOGIEN

Start video

Birdview AS utvikler teknologi som effektiviserer søkefasen til fiske-fartøy som driver pelagisk- og bunnfiske. Vi tilbyr rederier et system og en fremgangsmåte for lokalisering av fisk og andre marine arter ved hjelp av ubemannede fjernstyrte droner.

Verdifull sanntidsdata av omgivelser under vannskorpen generes gjennom våres systemer for å gi deg best mulig beslutningsgrunnlag

Verdifull sanntidsdata av omgivelser under vannskorpen generes gjennom våres systemer for å gi deg best mulig beslutningsgrunnlag

KUNDER / PROSJEKTPARTNERE

I Mars 2018 ble et samarbeid startet mellom Birdview AS, Kongsberg Maritime og Havforskningsinstituttet med mål om å utvikle et system der flyvende drone blir brukt til å senke et vitenskapelig ekkolodd inn i en fiskestim i forbindelse med kommersielt sildefiske i juni 2018. I dette samarbeidet stiller Birdview AS med sin kompetanse innen droneteknologi, en drone som blir brukt i forsøkene og dronepilot. Kongsberg Maritime stiller med utstyr og kompetanse innen undervannsakustisk instrumentering. Havforskningsinstituttet stiller med kompetanse innen undervannsinstrumentering.

  • havforsk
  • fmc

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. tusen ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning.
1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Birdview leverer droneteknologi og operasjonelle oppdrag til forskningsinstitusjonen.

TechnipFMC er en global leder innen subsea, onshore, offshore og overflate teknologier.

Birdview har en utviklingsavtale der vi fungerer som leverandør
mot subsea operasjoner med droneteknologi.

Birdview består av dedikerte ansatte som jobber tverrgående mot fiskeri og offshore. Selskapet tilbyr effektivisering for industrielle aktører som opererer over det store hav og har behov for innsamling av verdifull oppstrømsdata fra under vannoverflaten.

COMPLIANCE

uas_trans

Birdview er registrert og godkjent som operatør gjennom UAS Norway. 

berkley_tr

Forsikret gjennom Berkley.

lft

Birdview er underlagt luftfarttilsynet og besitter RO1, RO2 & RO3 operatørtillatelser.

KONTAKT OSS

Oslo science park
Gaustadalléen 21
N-0349, oslo
  • Kontaktskjema
  • Vis kart